Brottningsstilar

Brottning

Brottning på basnivå och på internationell nivå delas båda in i två olika stilar; grekisk-romersk stil och fristil.  En annan stil inom brottningen kallas wrestling. Detta är dock en stil som utvecklats i USA för underhållningens skull och har inspirerats av den grekisk-romerska.

Andra underkategorier är också judo och sumo från de japanska trakterna. Vad är då skillnaden mellan de olika grenarna?

Det råder självfallet olika regler för de olika stilarna. I den grekisk-romerska stilen som baseras på den sport som utövades i det antika Grekland och Rom är det exempelvis förbjudet att greppa runtom motståndarens midja. Judon är utvecklad i Japan och går ut på att använda motståndarens kraft till sin egen fördel. I Sumo är reglerna mycket hårda. Ingen annan kroppsyta än fotsulorna får lov att röra underlaget samtidigt som man försöker få motståndaren ut ur ringen. Fristil utövas alltid av kvinnor och innebär att man får lov att använda benen.

Det som kallas professional wrestling är en stil som utvecklats i USA som mer är till som show. Brottarna framställs som onda eller goda, och är där för att involvera publiken mer genom att skapa drama och spänning. Istället för att satsa på vinnaren över nätetsatsar man istället helhjärtat på vinnaren i ringen på plats. Huvudsaken med brottningen är helt enkelt att på något sätt få ner motståndaren med olika tekniker, olika kulturer har sedan utvecklat sin egen version av det. Att börja träna brottning har dessutom många fördelar för de som redan är engagerade i någon annan idrott.