Brottning – historia

Brottning är troligtvis en av världens absolut äldsta sporter. Redan för 15 000 år sedan förekom olika former av brottning, vilket man kan se på olika grottmålningar i Frankrike. Även i det antika Babylonien samt Egypten förekom brottning.

Givetvis fanns brottning också med på det antika olympiska programmet i Grekland där det var en av de mer populära sporterna.

Under medeltiden och renässansen förekom brottning på flera håll runtom i Europa, bland annat i Tyskland i form av det så kallade ”Ringen”.

I mitten av 1800-talet började den moderna brottningen ta form och mot slutet av samma århundrade hade den grekisk-romerska brottningen utvecklats och fanns med på programmet vid de första moderna olympiska spelen i Aten år 1896 dock utan några viktklasser som vi är vana vid idag.

Vid OS i St Louis 1904 hade den fria stilen ersatt den grekisk-romerska, vilken dock var tillbaka redan vid OS i London fyra år senare.

Så småningom infördes fler och fler viktklasser och idag finns sju olika viktklasser i fristil respektive grekisk-romersk stil från 55 kg till 120 kg.

Sedan år 2004 tävlar även damer på brottningsmattan i OS, dock endast i fristil.