Bli en bättre klubb med rätt utbildning

Brottning

En brottningsklubbs huvudfokus är ju naturligtvis brottningen, och det är såklart viktigt att tränare och styrelse har rätt utbildning och kompetens inom brottningsfrågorna. Men lika viktigt är det med kompetens även i andra klubbrelaterade frågor, till exempel ekonomistyrning, ledarskap och HLR. Här ger vi tips på bra kurser som riktar sig till föreningsverksamma, till låg eller ingen kostnad.

  • Ekonomi: Tycker ni att det är krångligt med de ekonomiska frågorna i klubben? Det är ni inte ensamma om. Därför finns det många bra kurser att gå på temat ekonomi. ABF erbjuder kurser i studiecirkelform i exempelvis bokföringens grunder, praktiska arbetsverktyg för kassörer med mera. Även Sisu Idrottsutbildarna har på lokal nivå kurser i bokföring, och anordnar ihop med Skatteverket särskilda utbildningar om skatteregler för idrottsföreningar.
  • Livräddning: Ett hjärtstopp kan bero på många olika saker och drabba vem som helst, även fysiskt starka idrottsmän och -kvinnor! Vid ett hjärtstopp minskar chanserna att överleva med 10 % för varje minut som går utan att hjärt- och lungräddning påbörjas. Därför är det viktigt att alla aktiva medlemmar har utbildning inom HLR ifall olyckan är framme under en träning eller tävling. Genom HLR-hjälpen kan er klubb boka en HLR utbildning för upp till 12 personer, och lära er praktisk hjärt- och lungräddning på under 2 timmar.
  • Ledarskap: För att en klubb ska vara framgångsrik krävs mer än duktiga idrottare. Det behövs också ett gott ledarskap och ett tryggt, positivt klimat. Sisu Idrottsutbildarna anordnar många bra kurser i ledarskap och värdegrund. Deras frukostföreläsningar på olika teman som genus, föräldraskap och mobbing blir snabbt fullbokade och är uppskattade både av ledare och föräldrar. På nationell nivå hålls också kurser för unga ledare med fokus på att inspirera till engagemang och förändra negativa maktstrukturer.